Torby foliowe objęte obowiązkową opłatą recyklingową

Akt prawny

Data wejścia w życie

Ustawa z dnia 12 października 2017 r. o zmianie ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi (Dz. U. z 2017 r., poz. 2056)

1 stycznia 2018 r.

W dniu 1 stycznia 2018 r. weszła w życie nowelizacja ustawy o gospodarce opakowaniami i odpadami opakowaniowymi, stanowiąca transpozycję dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2015/720 z dnia 29 kwietnia 2015 r. mającej na celu zmniejszenie zużycia lekkich plastikowych toreb na zakupy. Obowiązek pobierania określonych opłat od każdej wydawanej torby dotyczyć będzie jednostek handlu detalicznego, do których, zgodnie z przyjętą definicją, zaliczają się również apteki.

Apteki bez wyjątku

Zgodnie z nowo dodanym art. 40a ustawy przedsiębiorca prowadzący jednostkę handlu detalicznego lub hurtowego, w której są oferowane lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego przeznaczone do pakowania produktów oferowanych w tej jednostce, jest obowiązany pobrać opłatę recyklingową od kupującego. Z obowiązku pobierania opłaty zwolnione są tzw. bardzo lekkie torby na zakupy z tworzywa sztucznego, których grubość nie przekracza 15 mikrometrów, jednak tylko w przypadku, gdy ich wydanie będzie wymagane ze względów higienicznych lub jako podstawowe opakowanie żywności luzem. Biorąc pod uwagę fakt, że zdecydowana większość produktów oferowanych w aptekach sprzedawana jest w opakowaniach, powyższe wyłączenie nie będzie znajdować zastosowania w kontekście obrotu produktami leczniczymi, wyrobami medycznymi czy wreszcie suplementami diety. W konsekwencji opłatę należy pobierać zarówno od lekkich, jak i bardzo lekkich toreb foliowych.

Full access available for logged users only. Log in or select the best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Prawo w pigułce: Stosowanie starych druków recept

BIKA_73_23.jpg

Stosowanie starych druków recept

Read more

Monitorowanie temperatury w aptece

bika_76_50.jpg

Zachowanie odpowiedniej temperatury w każdym ogniwie łańcucha dystrybucji gwarantuje skuteczność leku oraz zapewnia pacjentom wysoki poziom bezpieczeństwa. Produkty lecznicze muszą być zatem przechowywane w aptece w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla nich wymagań. W sytuacji nieprzestrzegania zasad dotyczących przechowywania leków okoliczność ta może bowiem powodować ryzyko wystąpienia zagrożenia życia i zdrowia pacjentów. W tekście omówię regulacje prawne dotyczące monitorowania temperatury w aptece.

Read more

Prawo w pigułce: Kolejna nowelizacja Prawa farmaceutycznego

BIKA_73_23.jpg

Kolejna nowelizacja Prawa farmaceutycznego

Read more

Current issue

Go to

Partners

Advertisement