Rozwój technologii i informacji wkracza coraz śmielej w nowe obszary naszego życia. Ewoluują zarówno formy przekazów, hasła, jak i sposoby prowadzenia kampanii reklamowych. Przedsiębiorcy detaliczni prześcigają się w walce o pacjenta, posługując się coraz bardziej wyszukanymi metodami promocji.

Gdzie przebiega granica dozwolonych prawem form promocji? Czy każde działanie marketingowe w tym zakresie należy traktować jako naruszenie ustawowego zakazu? Odpowiedź brzmi – to zależy – od formy, contentu, narzędzia marketingu, zastosowanych w procesie kreowania danej informacji.

Zgodnie z art. 94a ust. 1 Prawa farmaceutycznego zabroniona jest reklama aptek i punktów aptecznych oraz ich działalności, przy czym nie stanowi reklamy informacja o lokalizacji i godzinach pracy apteki lub punktu aptecznego. Wskazać w tym miejscu należy, iż zakaz reklamy aptek i punktów aptecznych ma w orzecznictwie sądów administracyjnych oraz organów inspekcji farmaceutycznej szeroki zakres.

Zgodnie ze stanowiskiem Wojewódz-kiego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 22 listopada 2017 r. (sygn. akt: VI SA/Wa 816/17) „reklamą (jako taką) jest działalność sprzedawcy polegająca na informowaniu lub zachęcaniu do określonego zachowania się nabywcy, mająca na celu zwiększenie jego obrotów. W przypadku reklamy produktu leczniczego tym «określonym zachowaniem» będzie zachęcanie do stosowania tego produktu, natomiast w przypadku reklamy apteki lub jej działalności, będzie to zachęcanie do korzystania z jej usług”. Co więcej, „podstawą do przyjęcia, że doszło do naruszenia zakazu, o którym mowa w art. 94 ust. 1 Prawa farmaceutycznego, jest ustalenie skonkretyzowanego działania «reklamującego» aptekę lub jej działalność. W toku postępowania prowadzonego w oparciu o ten przepis (...) organ zobligowany jest zatem ustalić, czy działanie danego podmiotu nosiło cechy niedozwolonej reklamy apteki lub jej działalności. Dla prawidłowej subsumpcji niezbędne jest skonfrontowanie danego działania (konkursu, programu rabatowego) z zakazem reklamy i ocena, czy takie działanie ma na celu reklamę apteki lub jej działalności” (wyrok Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie z dnia 24 maja 2017 r., sygn. akt: II GSK 3357/15).

Pozostałe 79% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Realizacja recepty dla obcokrajowców i osób uprawnionych

BIKA_83_16.jpg

Realizacja recepty dla obcokrajowców nie różni się znacząco od realizacji recepty wystawionej dla obywatela Polski. Polega więc co do zasady na otaksowaniu jej oraz wydaniu przepisanych na niej produktów leczniczych.

Czytaj więcej

Import docelowy produktów leczniczych ‑ procedura, tryb działania i wymagane dokumenty

BIKA_83_10.jpg

Prawo farmaceutyczne wymaga, aby produkty lecznicze były wprowadzane do obrotu dopiero po uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie do obrotu (art. 3 ust. 1 Prawa farmaceutycznego). Jednocześnie przepisy przewidują sytuacje, w których przedmiotem obrotu może być produkt leczniczy, który nie uzyskał pozwolenia na dopuszczenie do obrotu.

Czytaj więcej

Programy lojalnościowe w aptece a prawo (case study)

BIKA_82_26.jpg

Udział w programie lojalnościowym i działania polegające na rozpowszechnianiu przez aptekę informacji o nim są niedopuszczalne ze względu na ustawowy zakaz reklamy przewidziany w Prawie farmaceutycznym.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama