Dnia 25 czerwca 2017 r. weszła w życie nowelizacja Prawa farmaceutycznego z 7 kwietnia 2017 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 1015) zwana „apteką dla aptekarza”, która wprowadziła bardzo restrykcyjne zasady dotyczące otwierania nowych placówek, a także zakupu już istniejących. Do tego dnia ich właścicielem mógł zostać praktycznie każdy, kto zapragnął rozpocząć prowadzenie biznesu aptecznego, niezależnie od tego, czy kupiłby aptekę od innego podmiotu czy otworzyłby całkowicie nową. Wszystko jednak zmieniły nowe przepisy, które znacznie ograniczyły ten proceder.

Kilka słów o zmianach, jakie wprowadziła „Apteka dla Aptekarza”

Nowelizacja ustawy Prawo farmaceutyczne, która wprowadziła zmiany znane jako „apteka dla aptekarza” miała na celu ograniczenie liczby aptek otwieranych w centrach miast i centrach handlowych, przy jednoczesnym polepszeniu dostępu do leków dla mieszkańców wsi i małych miasteczek. Ponadto nowa ustawa miała chronić małych przedsiębiorców, magistrów farmacji prowadzących rodzinne apteki przed ekspansją dużych sieci. Do najważniejszych zmian, które zaszły, należy zaliczyć:

1. Właściciel

Właścicielem nowej apteki może być:

  • osoba fizyczna: musi to być farmaceuta, który ma prawo wykonywania zawodu i prowadzi jednoosobową działalność gospodarczą;
  •  spółka osobowa: jawna lub partnerska, w której skład wchodzą tylko i wyłącznie farmaceuci mający prawo wykonywania zawodu.

Jednak nowo otwierana apteka nie otrzyma pozwolenia na jej prowadzenie od WIF, jeśli farmaceuta (w pierwszym przypadku) lub chociaż jeden z farmaceutów wchodzących w skład spółki prowadzi już cztery bądź więcej aptek lub gdy farmaceuta jest już wspólnikiem w spółce lub spółkach, które prowadzą przynajmniej cztery placówki.

2. Nabywca

Tak samo jak w przypadku nowo otwieranych aptek nabywcą istniejącej apteki może być tylko i wyłącznie farmaceuta (prowadzący jednoosobową działalność gospodarczą), spółki jawna lub partnerska, w skład których wchodzą tylko i wyłącznie farmaceuci. Kupować można tylko i wyłącznie apteki, które funkcjonują jako jednoosobowe działalności gospodarcze lub spółki osobowe (partnerskie lub jawne). Nie ma możliwości nabywania spółek kapitałowych. W ich przypadku można jedynie wykupić udziały poszczególnych wspólników.

3. Ograniczenia geo- i demograficzne

Zezwolenia nie może otrzymać przedsiębiorca, który planuje otworzyć aptekę:

  • w odległości mniejszej niż 500 m od już istniejącej apteki;
  •  w gminie, w której na jedną aptekę przypada mniej niż 3 tys. mieszkańców (przepis ten nie obowiązuje, gdy odległość pomiędzy nowo otwieraną apteką, a kolejną wynosi co najmniej kilometr).

Co ważne, powyższe ograniczenia nie obowiązują wobec kupowanych aptek, a więc przy jednoczesnym przejmowaniu pozwolenia na ich prowadzenie.

4. Odpowiedzialność osoby prowadzącej aptekę

Farmaceuta, który jest jednocześnie właścicielem apteki, w wyniku znacznego łamania prawa – oprócz utraty zezwolenia na prowadzenie apteki – straci również prawo wykonywania zawodu. Podjęcie takiej decyzji sprawi, że nie będzie on mógł nie tylko pracować jako farmaceuta, lecz także prowadzić własnej apteki. Oprócz odpowiedzialności zawodowej ponosi on również pełną odpowiedzialność finansową jako osoba prowadząca jednoosobową działalność gospodarczą lub jako członek spółki osobowej. Przepis ten nie ma odniesienia do aptek, które do dnia wejścia w życie nowelizacji ustawy zostały założone jako spółki z o.o. (w tym przypadku odpowiedzialność finansowa obowiązuje tylko i wyłącznie do wysokości wkładu).

 

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Prawo w pigułce. Recepty elektroniczne

BIKA_79_10.jpg

Akt prawny

Data wejścia w życie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 24 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje

23 listopada 2019 r.

Czytaj więcej

Prawo w pigułce. Zapotrzebowanie na preparaty zawierające środki odurzające lub substancje psychotropowe

BIKA_79_10.jpg

Akt prawny

Data wejścia w życie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje (Dz. U. z 2019 r., poz. 2078)

13 listopada 2019 r.

Czytaj więcej

Prawo w pigułce. Pieczątki w aptece

BIKA_79_10.jpg

Akt prawny

Data wejścia w życie

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego (Dz. U. z 2019 r., poz. 2033)

8 listopada 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki (Dz. U. z 2019 r., poz. 2096)

14 listopada 2019 r.

Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 października 2019 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zapotrzebowania oraz wydawania z apteki produktów leczniczych, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego i wyrobów medycznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 2108)

15 listopada 2019 r.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama