Ustawą z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie systemu ochrony zdrowia związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (dalej: „nowelizacja”) wprowadzono istotne rozwiązania prawne zmierzające do przeciwdziałania skutkom epidemii koronawirusa.

Nowości legislacyjne dotknęły również farmaceutów. Poza lekarzami i ratownikami medycznymi, to właśnie ta grupa zawodowa od początku marca pozostaje na pierwszej linii frontu w walce z koronawirusem.

Prawo do wystawienia recepty pro auctore i recepty pro familiae oraz zmiana zasad wystawiania recepty farmaceutycznej

Dotychczas farmaceuta mógł wystawić receptę farmaceutyczną w przypadku nagłego zagrożenia zdrowia pacjenta. Z dniem 1 kwietnia 2020 r. znacząco rozszerzono uprawnienie farmaceutów w zakresie wystawiania recept. W obecnej rzeczywistości prawnej podstawą wystawienia recepty farmaceutycznej jest zagrożenie zdrowia pacjenta, które nie musi mieć nagłego charakteru.

Zgodnie bowiem z art. 96 ust. 4 Prawa farmaceutycznego w brzmieniu nadanym nowelizacją, farmaceuta mający prawo wykonywania zawodu może wystawić:

1) receptę dla osoby, o której mowa w art. 95b ust. 3 Prawa farmaceutycznego, tj.:

  •  dla siebie (recepta pro auctore) oraz
  •  dla małżonka, osoby pozostającej we wspólnym pożyciu, krewnych lub powinowatych w linii prostej, a w linii bocznej do stopnia pokrewieństwa między dziećmi rodzeństwa osoby wystawiającej (recepta pro familiae);

2) receptę farmaceutyczną – w przypadku zagrożenia zdrowia pacjenta.

Do wystawiania recepty należy stosować następujące zasady:

1) jest wystawiana w postaci elektronicznej, a w papierowej w przypadkach:

  •  braku dostępu farmaceuty do systemu teleinformatycznego,
  • recepty dla osoby o nieustalonej tożsamości – w przypadku recepty farmaceutycznej,
  •  wystawienia recepty przez farmaceutę przenoszącego się po raz pierwszy na terytorium Polski w celu tymczasowego i okazjonalnego wykonywania czynności zawodowych farmaceuty – w przypadku recepty farmaceutycznej;

2) może być wystawiona na produkty lecznicze o kategorii dostępności Rp, z zastrzeżeniem produktów leczniczych zawierających środki odurzające, substancje psychotropowe, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii;

3) zawiera dane, o których mowa w art. 96a ust. 1 Prawa farmaceutycznego z wyłączeniem pkt 5 lit. b1, oraz przyczynę wydania – w przypadku recepty farmaceutycznej;

4) recepta jest realizowana z odpłatnością 100%, z wyjątkiem recept pro auctore i pro familiae;

5) recepty w postaci papierowej po ich realizowaniu w aptece podlegają ewidencjonowaniu;

6) przepisy art. 96a ust. 4-5 Prawa farmaceutycznego o maksymalnej jednorazowej ilości leku, jaki może zostać przepisany pacjentowi należy stosować odpowiednio.

Pozostałe 72% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Programy lojalnościowe w aptece a prawo (case study)

BIKA_82_26.jpg

Udział w programie lojalnościowym i działania polegające na rozpowszechnianiu przez aptekę informacji o nim są niedopuszczalne ze względu na ustawowy zakaz reklamy przewidziany w Prawie farmaceutycznym.

Czytaj więcej

Nie dla słupowania na rynku aptecznym

BIKA_82_22.jpg

26 stycznia br. podczas Krajowego Zjazdu Aptekarzy w Warszawie 95 proc. delegatów zagłosowało za wprowadzeniem przygotowanej przez prezydium Naczelnej Izby Aptekarskiej tzw. uchwały antysłupowej. Ma ona na celu ograniczenie procederu firmanctwa wśród farmaceutów, które stało się popularnym zjawiskiem.

Czytaj więcej

Maseczki problemy prawne

BIKA_82_17.jpg

Wiele wskazuje na to, że epidemia koronawirusa (SARS-CoV-2), który wywołuje chorobę COVID-19, zostanie z nami dłużej niż początkowo sądzono. Do widoku ludzi w maskach będziemy musieli się przyzwyczaić. Rodzaje osłon twarzy jednak nie są sobie równe, a wątpliwości z ich właściwą kwalifikacją jest coraz więcej. Co istotne, często zapomina się, że nie każda maseczka może być sprzedawana w aptece.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama