Z początkiem 2019 r. weszły w życie liczne zmiany w prawie pracy. Część z nich ma na celu dostosowanie przepisów do postępującej cyfryzacji, np. zasady dokonywania płatności wynagrodzenia za pracę oraz cyfryzacja dokumentacji pracowniczej. Zmienione przepisy przewidują nowe zasady prowadzenia, przechowywania oraz udostępniania dokumentacji pracowniczej. Wraz z nowym rokiem bardzo istotne uprawnienia uzyskały również osoby zatrudnione na tzw. śmieciówkach oraz w ramach samozatrudnienia – mogą tworzyć i wstępować do związków zawodowych.

Nowe przepisy prawa pracy zmieniają zasadniczą formę, w jakiej jest wypłacane pracownikowi wynagrodzenie. Do tej pory pracodawca miał obowiązek przekazywać wypłatę do rąk pracownika. Przepisy dopuszczały oczywiście odstępstwa od tej zasady i w praktyce w większości przypadków płatność była dokonywana przelewem na rachunek bankowy pracownika1. Żeby pracodawca mógł stosować to rozwiązanie, musiało ono wynikać z układu zbiorowego pracy (wówczas obejmowało wszystkich pracowników u danego pracodawcy) albo z indywidualnych, pisemnych zgód pracowników (Wyrok SN z dnia 24 września 2003 r., sygn. akt: I PK 324/02).

Przepis art. 86 § 3 Kodeksu pracy w brzmieniu obowiązującym od 1 stycznia 2019 r. odwrócił powyższe zasady. Obecnie wypłata wynagrodzenia jest dokonywana na wskazany przez pracownika rachunek płatniczy, chyba że pracownik złożył wniosek o wypłatę wynagrodzenia do rąk własnych. Zgoda pracownika na otrzymywanie wynagrodzenia w sposób tradycyjny może zostać wyrażona w postaci papierowej lub elektronicznej. Nie jest natomiast możliwe wprowadzenie u pracodawcy zasady płatności wynagrodzenia do rąk własnych za pomocą układu zbiorowego pracy.

WAŻNE!

Przelew wynagrodzeń

Wynagrodzenie uważa się za wypłacone pracownikowi w dniu, w którym może on nim dysponować. Przelew wynagrodzeń powinien więc być dokonywany z odpowiednim wyprzedzeniem, aby w ustalonym dniu płatności pieniądze znajdowały się już na rachunkach bankowych pracowników.

Należy uznać, że wniosek pracownika o dokonywanie płatności, jest wiążący dla pracodawcy (Wyrok NSA z 10 lutego 2017 r., sygn. akt: I OSK 3420/15). W konsekwencji, jeśli pracownik złoży taki wniosek, pracodawca będzie miał obowiązek przygotować odpowiednią kwotę w gotówce i wypłacić ją w ten sposób, bez względu na związane z tym niedogodności.

Przykład

Nowo zatrudniany pracownik oświadcza, że nie posiada konta bankowego i życzy sobie otrzymywać wynagrodzenie w gotówce. Swoje oświadczenie składa na piśmie i podpisuje się pod nim. W takiej sytuacji pracodawca nie może żądać podania rachunku bankowego ani tym bardziej jego założenia, natomiast wynagrodzenie powinien przekazywać w gotówce do rąk własnych pracownika.

W związku z powyższą zmianą w art. 221 § 2 pkt 3 Kodeksu pracy została wprowadzona ustawowa podstawa do przetwarzania przez pracodawcę danych osobowych pracownika w postaci numeru rachunku bankowego.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Programy lojalnościowe w aptece a prawo (case study)

BIKA_82_26.jpg

Udział w programie lojalnościowym i działania polegające na rozpowszechnianiu przez aptekę informacji o nim są niedopuszczalne ze względu na ustawowy zakaz reklamy przewidziany w Prawie farmaceutycznym.

Czytaj więcej

Nie dla słupowania na rynku aptecznym

BIKA_82_22.jpg

26 stycznia br. podczas Krajowego Zjazdu Aptekarzy w Warszawie 95 proc. delegatów zagłosowało za wprowadzeniem przygotowanej przez prezydium Naczelnej Izby Aptekarskiej tzw. uchwały antysłupowej. Ma ona na celu ograniczenie procederu firmanctwa wśród farmaceutów, które stało się popularnym zjawiskiem.

Czytaj więcej

Maseczki problemy prawne

BIKA_82_17.jpg

Wiele wskazuje na to, że epidemia koronawirusa (SARS-CoV-2), który wywołuje chorobę COVID-19, zostanie z nami dłużej niż początkowo sądzono. Do widoku ludzi w maskach będziemy musieli się przyzwyczaić. Rodzaje osłon twarzy jednak nie są sobie równe, a wątpliwości z ich właściwą kwalifikacją jest coraz więcej. Co istotne, często zapomina się, że nie każda maseczka może być sprzedawana w aptece.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama