Pytania czytelników

W jaki sposób zrealizować receptę dla osoby z kodem uprawnień "S", jeśli lekarz nie zaznaczył odpłatności przy danym leku, a lek jest w wykazie dla "S"?

Kwestie związane z realizacją recept z określonymi brakami reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2012 r., poz. 260 z późn. zm.). Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, jeśli lekarz lub pielęgniarka nie wpisali lub niepoprawnie wpisali kod uprawnień dodatkowych pacjenta, osoba wydająca określa go na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą receptę.

Czy apteka ma obowiązek przyjmowania opakowań po lekach/przeterminowanych leków od pacjentów?

Pomimo zapisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987), która kwalifikuje farmaceutyki jako substancje, które mogą powodować, że odpady zostaną uznane za niebezpieczne, polski ustawodawca nie nakłada na apteki obowiązku przyjmowania przeterminowanych leków lub pozostałych po lekach opakowań od pacjentów.

Archiwum