Pytania czytelników

no. 67/2018

Refundacja na recepcie

Recepta jest na ZK, a w polu „odpłatność” widnieje informacja o refundacji 50%. Czy w tej sytuacji wydajemy lek bezpłatnie (bo zawiera symbol ZK), czy na 50%?

Read more
no. 65/2017

Czy farmaceuta ma obowiązek zaznaczania na recepcie, że wydano odpowiednik leku?

Kwestie związane z wydawaniem tzw. zamienników leków regulowane są w Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r.,

Read more
no. 65/2017

W jaki sposób zrealizować receptę dla osoby z kodem uprawnień "S", jeśli lekarz nie zaznaczył odpłatności przy danym leku, a lek jest w wykazie dla "S"?

Kwestie związane z realizacją recept z określonymi brakami reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2012 r., poz. 260 z późn. zm.). Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, jeśli lekarz lub pielęgniarka nie wpisali lub niepoprawnie wpisali kod uprawnień dodatkowych pacjenta, osoba wydająca określa go na podstawie odpowiednich dokumentów...

Read more
no. 63/2017

Kiedy farmaceuta ma prawo wydać lek na receptę bez recepty?

Produkty lecznicze o kategorii Rp wydawane są z apteki zasadniczo na podstawie recepty wystawionej przez lekarza, felczera, pielęgniarkę lub położną.

Read more
no. 62/2017

Czy apteka ma obowiązek przyjmowania opakowań po lekach/przeterminowanych leków od pacjentów?

Pomimo zapisów Ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2016 r., poz. 1987), która kwalifikuje farmaceutyki jako substancje, które mogą powodować, że odpady zostaną uznane za niebezpieczne, polski ustawodawca nie nakłada na apteki obowiązku przyjmowania przeterminowanych leków lub pozostałych po lekach opakowań od pacjentów.

Read more
no. 60/2016

Czy można wydać pacjentowi lek, w przypadku gdy na recepcie brakuje informacji o dawce i wielkości opakowania?

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama