Kwestie związane z wydawaniem tzw. zamienników leków regulowane są w Ustawie z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. z 2016 r.,

poz. 1536). Zgodnie z art. 44 tej ustawy osoba wydająca leki ma obowiązek poinformować pacjenta o możliwości zakupu przez niego tańszego, droższego lub nawet nierefundowanego odpowiednika leku zapisanego na recepcie, a także wydać taki lek. Wyjątkiem jest tu sytuacja, w której na recepcie znajduje się adnotacja „nie zamieniać” lub „NZ”.

Informacja o rzeczywiście wydanym leku jest elementem otaksowania recepty. Zgodnie z § 13 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2016 r., poz. 62 z późn. zm.) otaksowanie recepty polega na czytelnym naniesieniu na recepcie określonych danych dotyczących każdego z opakowań wydanych leków. Wśród danych tych znajduje się m.in. nazwa własna leku. Nie budzi wątpliwości, że w otaksowaniu należy wpisać nazwę rzeczywiście wydanego leku (odpowiednika), a nie nazwę własną leku przepisanego.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Refundacja na recepcie

Recepta jest na ZK, a w polu „odpłatność” widnieje informacja o refundacji 50%. Czy w tej sytuacji wydajemy lek bezpłatnie (bo zawiera symbol ZK), czy na 50%?

Read more

W jaki sposób zrealizować receptę dla osoby z kodem uprawnień "S", jeśli lekarz nie zaznaczył odpłatności przy danym leku, a lek jest w wykazie dla "S"?

Kwestie związane z realizacją recept z określonymi brakami reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie recept lekarskich (Dz. U. z 2012 r., poz. 260 z późn. zm.). Zgodnie z § 16 ust. 1 pkt 1 rozporządzenia, jeśli lekarz lub pielęgniarka nie wpisali lub niepoprawnie wpisali kod uprawnień dodatkowych pacjenta, osoba wydająca określa go na podstawie odpowiednich dokumentów dotyczących pacjenta przedstawionych przez osobę okazującą receptę.

Read more

Kiedy farmaceuta ma prawo wydać lek na receptę bez recepty?

Produkty lecznicze o kategorii Rp wydawane są z apteki zasadniczo na podstawie recepty wystawionej przez lekarza, felczera, pielęgniarkę lub położną.

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama