O magazynie

Biuletyn Informacyjny Kierownika Apteki to profesjonalny dwumiesięcznik doradczo-informacyjny odpowiadający na aktualne problemy związane z zarządzaniem apteką:

  • Praktyczny, napisany zrozumiałym dla nie-prawników językiem komentarz do najnowszych zmian w prawie farmaceutycznym, m. in. ustawy 75 + i fałszywkowej
  • Zestaw praktycznych porad – od wymogów prawnych i formalnych, przez obowiązkową dokumentację i zarządzanie zespołem pracowników, po rozwiązania zwiększające rentowność i jakość obsługi pacjentów,
  • Skuteczne procedury dotyczące m.in. przygotowania i przechowywania leków, utylizacji leków przeterminowanych, zgłaszania niepożądanych działań produktów leczniczych,
  • Instrukcje odnośnie przygotowania obowiązkowej dokumentacji w aptece na potrzeby organów kontroli.

Wydawcą Biuletyn Informacyjny Kierownika Apteki jest Explanator. Koncentrujemy się na identyfikowaniu problemów praktyki zawodowej i biznesowej. Poszukujemy sprawdzonych rozwiązań, które oferujemy  profesjonalistom. Rzetelna wiedza, atrakcyjna forma przekazu, narzędziowość proponowanych rozwiązań – to azymuty wyznaczające kierunki naszej aktywności. Nieustannie doskonalimy się, aby wspomagać rozwój naszych Klientów.

Drukuj

Archiwum