Tajemnica aptekarska

BIKA_70_03.jpg
Wykonywanie zawodu farmaceuty nieodłącznie wiąże się z uzyskiwaniem prywatnych, a często wręcz intymnych informacji dotyczących pacjenta. Farmaceuta ma obowiązek zachować tę wiedzę w poufności. Co grozi za jego złamanie? Jakich działań należy unikać, żeby nie być narażonym na ryzyko odpowiedzialności za naruszenie tajemnicy aptekarskiej?

Tajemnica aptekarska, tak jak każda prawnie chroniona tajemnica medyczna, wywodzi się z ochrony dóbr osobistych, w tym prawa do prywatności. Jej celem jest zapewnienie, że informacje dotyczące pacjenta, uzyskane w trakcie świadczenia mu przez farmaceutę usług, zostaną zachowane w poufności. Obowiązywanie tajemnicy aptekarskiej ma także znaczenie praktyczne. Łatwiej uzyskać pełne informacje o stanie zdrowia od pacjenta, który jest świadom tego, że informacje te nie zostaną ujawnione.

Podstawa prawna tajemnicy aptekarskiej

Obowiązek dochowania tajemnicy aptekarskiej ma swoje oparcie w szeregu przepisów prawnych. Jego podstaw możemy szukać przede wszystkim w ustawie o izbach aptekarskich. Art. 21 pkt 2 nakazuje członkom samorządu aptekarskiego zachować w tajemnicy wiadomości dotyczące zdrowia pacjenta, uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu.

Niezależnie od powyższego należy pamiętać, że tajemnica aptekarska stanowi element szerszej kategorii – tajemnicy medycznej, znajdującej zastosowanie wobec wszystkich zawodów medycznych, w tym również wobec farmaceuty. Zgodnie z art. 14 ust. 1 ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek zachować w tajemnicy informacje związane z pacjentem, a w szczególności z jego stanem zdrowia.

Należy także pamiętać, że dochowanie tajemnicy aptekarskiej to jeden z podstawowych obowiązków etycznych aptekarza określony w art. 10 Kodeksu Etyki Aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej.

Kogo wiąże tajemnica aptekarska?

Do przestrzegania tajemnicy aptekarskiej zobowiązani są farmaceuci. Tylko oni są objęci regulacją określoną w przepisach ustawy o izbach aptekarskich, a także Kodeksem Etyki Aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej. Powyższe regulacje nie wiążą natomiast techników farmacji. Nie oznacza to jednak, że pracujący w aptece technik farmacji może swobodnie ujawniać informacje dotyczące pacjentów. Należy bowiem pamiętać, że wszystkie osoby wykonujące zawód medyczny mają obowiązek przestrzegania tajemnicy medycznej, o której mowa w ustawie o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. Nie ulega natomiast wątpliwości, że technik farmacji jest osobą wykonującą zawód medyczny.

Co obejmuje tajemnica aptekarska?

Wbrew pozorom, ustalenie zakresu informacji, jakie są objęte tajemnicą aptekarską, nie jest proste, ponieważ poszczególne regulacje określają go odmiennie.

Zgodnie z art. 21 ustawy o izbach aptekarskich, tajemnica aptekarska obejmuje tylko wiadomości o stanie zdrowia pacjenta uzyskane w związku z wykonywaniem zawodu. Informacje niedotyczące stanu zdrowia pacjenta nie są objęte tym przepisem.

Technik farmacji a tajemnica aptekarska

Technik farmacji, mimo że nie dotyczą go przepisy ustawy o izbach aptekarskich oraz Kodeks Etyki Aptekarza Rzeczpospolitej Polskiej, jest również zobowiązany wobec pacjenta do zachowania w poufności informacji uzyskanych w związku z wykonywaniem zawodu na podstawie ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta.

Czy to oznacza, że ujawnienie danych niedotyczących stanu zdrowia, a np. sytuacji rodzinnej, uzyskanych podczas rozmowy z pacjentem przy aptecznym okienku będzie dopuszczalne? Na tak postawione pytanie należy zdecydowanie udzielić negatywnej odpowiedzi. Przy ustaleniu zakresu informacji objętych tajemnicą aptekarską należy bowiem uwzględnić różne regulacje, nie tylko przepis ustawy o izbach aptekarskich. Przede wszystkim ustawa o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta nie ogranicza obowiązku dochowania tajemnicy medycznej do informacji dotyczących stanu zdrowia. Zakazuje ujawniania wszystkich informacji związanych z pacjentem, a w szczególności związanych jego stanem zdrowia.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum