Tańsze leki: dla kogo, kiedy, na jakich zasadach?

BIKA_68_3.jpg

W przypadku leków refundowanych pacjenci nie zawsze mogą liczyć na niższą cenę. Niektóre mogą otrzymać ze zniżką we wszystkich wskazaniach, a inne tylko w przypadkach określonych przez Ministerstwo Zdrowia. Na jakich zasadach refundowane są produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia oraz wyroby medyczne? Jak obliczyć cenę refundowanych preparatów dla pacjenta? W jaki sposób można uzyskać refundację produktu sprowadzonego na zasadach importu docelowego? Kiedy pacjent może starać się o refundację wyrobów medycznych?

Lista leków refundowanych jest aktualizowana przez Ministra Zdrowia co dwa miesiące. Dzięki częstym zmianom na liście refundacyjnej mogą się pojawiać nowe leki oryginalne o udowodnionym działaniu, a także kolejne leki generyczne. Do refundacji mają prawo osoby podlegające ubezpieczeniu obowiązkowemu lub dobrowolnemu, a także inne osoby mające prawo do świadczeń (rysunek 1).

Leki, które znajdują się na liście refundacyjnej, mają jedną z dwóch kategorii dostępności refundacyjnych. Mowa tutaj o refundacji danego preparatu z określoną odpłatnością we wszystkich wskazaniach, które są wymienione w dokumentacji dopuszczającej go do obrotu, a także o refundacji danego leku wyłącznie we wskazaniach wyszczególnionych na liście refundacyjnej. W tym drugim przypadku przepisanie pacjentowi leku poza wskazaniami wymienionymi w obwieszczeniu Ministra Zdrowia skutkuje brakiem jego refundacji, a więc pacjent jest zobowiązany do zapłacenia 100% wartości tego preparatu.

Na liście refundacyjnej obok nazwy produktu leczniczego znajdują się jego cena, limit finansowania, a także poziomy odpłatności. Od czego one zależą? Wyróżnia się następujące kategorie dostępności produktów leczniczych:

  • B (bezpłatny) – produkty lecznicze stosowane w leczeniu nowotworów złośliwych, zaburzeniach psychotycznych, rozwojowych, a także w chorobach zakaźnych o dużym zagrożeniu epidemiologicznym dla społeczeństwa;
  • R (ryczałt) – produkty lecznicze, które są stosowane w leczeniu chorób przewlekłych, tj. powyżej 30 dni;
  • 50% (poziom odpłatności 50%) – produkty lecznicze, których stosowanie nie jest wymagane dłużej niż przez 30 dni,
  • 30% (poziom odpłatności 30%) – produkty lecznicze, które nie zostały zakwalifikowane do trzech poprzednich kategorii.

Leki refundowane a cena dla pacjenta

Pacjenci, którzy otrzymali receptę na bezpłatny lek, są bardzo zaskoczeni, gdy okazuje się, że muszą jednak za niego za- płacić. Podobnie jest z lekami, dla których określono inne poziomy odpłatności. Chorzy często pytają, dlaczego mając adnotację na recepcie „lek na 50%”, nie płacą połowy jego wartości. Wynika to z tego, że poziom odpłatności oblicza się od limitu ceny danego leku, tzn. pacjent oprócz kwoty wyliczonej z limitu musi dopłacić różnicę między ceną detaliczną leku a limitem ceny określonym przez resort zdrowia, jeśli jest on od niej niższy.

Prawidłowo wystawiona recepta na produkty refundowane

Żeby farmaceuta mógł zrealizować receptę na lek refundowany, musi ona spełnić pewne warunki. Po pierwsze, powinna mieć określone w rozporządzeniu w sprawie recept lekarskich wymiary. W polu „świadczeniodawca” muszą znajdować się pełne dane teleadresowe podmiotu, który zawarł umowę o finansowaniu świadczeń opieki zdrowotnej. Dane pacjenta powinny obejmować imię i nazwisko, adres oraz numer PESEL. W polu oddział NFZ osoba wystawiająca receptę powinna wpisać numer oddziału funduszu, w którym ubezpieczony jest pacjent.

Dodatkowe uprawnienia pacjenta powinny zostać zweryfikowane na podstawie właściwych dokumentów i wpisane w pole do tego przeznaczone. Jeśli osoba wystawiająca receptę pozostawi to pole puste, uprawnienie może zweryfikować również farmaceuta, jednak z wyłączeniem uprawnienia „S”.

W obszarze przeznaczonym do zamieszczenia informacji dotyczącej przepisywanych leków powinny się znaleźć następujące informacje: nazwa handlowa bądź międzynarodowa leku, jego postać, dawka oraz ilość, a także sposób dawkowania (nieprzekraczający 120 dni stosowania) oraz odpłatność zgodna z wykazem leków refundowanych. Dodatkowo recepta musi zawierać datę wystawienia, imię i nazwisko osoby wystawiającej, numer jej prawa wykonywania zawodu oraz odręczny podpis.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum