Zadania, przed którymi stoi apteczny lider, wymagają wysokich kwalifikacji zawodowych. Kierownik apteki musi nie tylko wykazywać się ponadprzeciętną wiedzą zawodową, ale również korzystać z metod zarządzania zespołem, umiejętnie motywować pracowników i dbać o kulturę organizacyjną placówki. Niestety nawet najlepszy szef nie uniknie błędów.

Utrzymanie wysokiego poziomu motywacji wśród personelu to nie lada wyzwanie. Świeżo upieczony pracownik rzadko wymaga dodatkowych impulsów. Motorem jego działań jest chęć szybkiej aklimatyzacji w nowym otoczeniu, zabłyśnięcie w oczach kierownika i reszty zespołu oraz możliwość nabywania nowych umiejętności. Z czasem jednak do pracy wkrada się rutyna, a poziom zaangażowania spada. Istnieje wiele czynników, które mogą negatywnie wpływać na motywację pracownika apteki. Jednym z nich jest zachowanie przełożonego.

Błąd 1. Nieadekwatny podział obowiązków

Jasno ustalone procedury i podział prac sprawiają, że ludzie wiedzą, co należy do ich obowiązków. Czują się odpowiedzialni za powierzone zadania, a to przekłada się na motywację oraz efektywność. Zrozumienie, tolerancja i dostosowanie rodzaju pracy do kompetencji społecznych i zawodowych danego pracownika pomaga w budowaniu dobrej atmosfery w zespole. Nadal jednak spora część aptek nie ma jasno określonego zakresu obowiązków na danym stanowisku, a jeśli już go posiada – ma on charakter pozorny. Dotyczy to przede wszystkim placówek, gdzie zamiast silnego lidera mamy do czynienia z „kierownikiem-słupem”, zamykającym się w swoim biurze i uciekającym od odpowiedzialności.

Niewłaściwy przydział prac jest tak samo demotywujący jak brak jasno określonych zadań. Skutkuje to tym, że pracownicy wykonują czynności nieadekwatne do swoich umiejętności, co odbiera im satysfakcję z codziennej pracy. W efekcie powierzone obowiązki często traktują jak zło konieczne. W najlepszym wypadku starają się „zrobić swoje”, nie angażując się specjalnie. Tymczasem podział obowiązków powinien opierać się na zapoznaniu się z kompetencjami społecznymi pracowników i jak najpełniejszym wykorzystaniu drzemiącego w nich potencjału. Zadania, które wymagają zdolności analitycznego myślenia, warto powierzyć osobie rzetelnej i skrupulatnej. Ekstrawertyka z kolei warto wysłać za pierwszy stół, gdzie premiuje się otwartość, elastyczność i wysokie umiejętności interpersonalne. Introwertyk natomiast wykonuje zadania powoli, ale dokładnie. Sprawdzi się doskonale w pracy cyklicznej, wymagającej precyzji i dokładności – retaksacji recept, sporządzaniu leków recepturowych czy monitorowania zwrotów do hurtowni.

Błąd 2. Wyręczanie pracowników

Innym błędem, który może odbierać chęć do pracy, jest wyręczanie pracowników przez kierownika. Źródeł takiego postępowania można doszukiwać się albo w zbyt autorytarnym i opartym na mikrozarządzaniu sposobie prowadzenia apteki, wynikającym z przekonania: „najlepiej zrobię to sam”, albo w zatrudnieniu pracowników o bardzo niskich kwalifikacjach. Rozmawiając z farmaceutami, zauważyłem z kolei, że w opinii wielu z nich dobry kierownik to taki, który zna się na wszystkim. Zaobserwowałem bardzo niepokojący nawyk nieustannego pytania o sposób wykonania każdego zadania. To zabija kreatywność oraz osłabia w pracowniku zdolność brania odpowiedzialności za swoje działania. Eduardo Briceno, podczas jednego ze swoich wystąpień w ramach prelekcji TED, zadał pytanie: „Co jest przyczyną tego, że często ciężko pracując, stoimy w miejscu i nie widzimy poprawiających się rezultatów?”. Jego zdaniem prawdziwym sekretem rozwoju jest ciągła nauka i zdobywanie nowych umiejętności. Wyręczając pracowników, kierownik powoduje, że jego podwładni przechodzą od strefy nauczania do strefy wykonywania, skąd już całkiem blisko do rutyny i wypalenia.

Full access available for logged users only. Log in or select best subscription option here..

Log in Order a subscription

Also check

Zioła w aptece: glistnik jaskółcze ziele

BIKA_75_32.jpg

Zioła oraz otrzymywane z nich preparaty przeżywają renesans, dlatego w cyklu Zioła w aptece omawiamy skład chemiczny i właściwości mniej popularnych roślin leczniczych. W tym numerze piszemy o glistniku jaskółczym zielu – wartościowym surowcu, nie tylko w przypadku leczenia brodawek.

Read more

Zasoby apteki: kapitał ludzki

BIKA_75_27.jpg

Do kapitału apteki można zaliczyć różne rodzaje zasobów, jak aktywa, procesy, środki stałe, świadczone usługi, asortyment w magazynie, ale również jej pracownicy przez wielu nazywani najcenniejszym zasobem w firmie. Warto więc wiedzieć, jak efektywnie uwalniać kapitał ludzki w aptece z korzyścią dla zdrowia pacjentów i efektywności pracowników.

Read more

Asertywność się opłaca

BIKA_75_22.jpg

Asertywność to jedna z bardziej pożądanych kompetencji w kontaktach społecznych, a osoby zarządzające zespołami pracowników powinny szczególnie dbać o rozwój w tym obszarze. O czym warto pamiętać, jeśli chcemy uchodzić za asertywnego szefa?

Read more

Current issue

Go to

Partners

Reklama