Farmaceuta na ciągłym szkoleniu

BIKA_70_27.jpg
Rozwój zawodowy, oparty o nieustanne dokształcanie się i aktualizację wiedzy z zakresu najnowszych osiągnięć nauk farmaceutycznych oraz szkolenia ciągłe, jest obowiązkiem farmaceutów zatrudnionych w aptekach ogólnodostępnych, szpitalnych, przyzakładowych lub w hurtowniach farmaceutycznych. Wynika to z art. 89e ustawy Prawo farmaceutyczne.

Zakres wiedzy, a także ramowy program szkoleń określa rozporządzenie Ministra Zdrowia w sprawie szkoleń ciągłych farmaceutów zatrudnionych w aptekach lub w hurtowniach farmaceutycznych. Wynika z niego, że farmaceuta powinien się dokształcać z zakresu prawa farmaceutycznego, opieki farmaceutycznej, postępu nauk farmaceutycznych i norm prawnych określających wykonywanie zawodu farmaceuty. Szkolenia mogą również dotyczyć wyrobów medycznych, suplementów diety, spożywczych środków specjalnego przeznaczenia żywieniowego, badań klinicznych czy nowoczesnych metod zarządzania apteką. Najrzadziej podejmowaną tematyką w ramach szkoleń ciągłych są zasady udzielania pierwszej pomocy oraz zdrowie publiczne, ze szczególnym naciskiem na nadużywanie i uzależnienie od substancji leczniczych.

Udział farmaceuty w szkoleniu powinien zostać potwierdzony certyfikatem zawierającym takie informacje, jak: termin i temat szkolenia, liczba godzin i liczba uzyskanych punktów edukacyjnych.

Kilka słów na temat punktów edukacyjnych

Każde szkolenie odbyte przez farmaceutę w ramach art. 89e ustawy Prawo farmaceutyczne ma przypisaną odpowiednią liczbę punktów edukacyjnych. Można je podzielić na miękkie oraz twarde. Te drugie można otrzymać po odbyciu szkolenia zakończonego testem końcowym lub kursu z zakresu specjalizacji w dziedzinach farmacji określonych przez Ministra Zdrowia (analityki farmaceutycznej, bromatologii, farmakologii, leku roślinnego, radiofarmacji, toksykologii, a także farmacji aptecznej, szpitalnej, klinicznej oraz przemysłowej).

Przedłużenie okresu edukacyjnego przez prezesa właściwej Izby Aptekarskiej na wniosek farmaceuty nie powoduje przesunięcia terminu rozpoczęcia przez niego kolejnego okresu.

Punkty edukacyjne miękkie można natomiast otrzymać m.in. za udział w szkoleniach, które nie kończą się testem, posiedzeniach naukowych, a także za prowadzenie indywidualnej prenumeraty czasopism fachowych z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Zestaw czasopism, za prenumeratę których można otrzymać punkty edukacyjne, wymieniono w części A, B lub C wykazu czasopism naukowych, opublikowanym na podstawie art. 44 ust. 2 ustawy o zasadach finansowania nauki. Ponadto punkty edukacyjne miękkie można uzyskać poprzez uzyskanie tytułu naukowego czy też opublikowanie artykułu naukowego lub wydanie książki z obszaru nauk medycznych i nauk o zdrowiu. Tego typu punkty można otrzymać również w wyniku sprawowania opieki nad studentem odbywającym sześciomiesięczną praktykę, a także gdy farmaceuta sam odbywa staż lub praktykę za granicą. Szczegółowe zasady uzyskiwania punktów edukacyjnych za poszczególne aktywności pokazuje tabela 1.

Wątpliwości co do kursów internetowych po 23 marca 2018 r.

Po wejściu w życie nowego rozporządzenia w sprawie szkoleń farmaceutów z dnia 23 marca 2018 r. pojawiły się wątpliwości dotyczące uzyskiwania punktów edukacyjnych twardych poprzez kursy internetowe. W rozporządzeniu pojawił się bowiem zapis, że tego typu punkty można zdobyć jedynie poprzez realizację kursów w postaci wykładów, seminariów, ćwiczeń lub w ramach szkolenia specjalizacyjnego. W odpowiedzi na te wątpliwości Naczelna Izba Aptekarska uspokaja, że punkty edukacyjne twarde zdobywane poprzez odbywanie kursów internetowych będą uznawane przez okręgowe izby aptekarskie, a to ze względu na fakt, że ww. rozporządzenie dopuszcza możliwość realizowania wykładów, seminariów i ćwiczeń z wykorzystaniem nowoczesnych metod dydaktycznych.

Źródło: https://www.woia.pl/news/2707/rozporzadzenie-w-sprawie-ciaglych-szkolen-farmaceutow.html.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę
Drukuj

Zobacz również

Archiwum