Obecnie na rynku można znaleźć całą gamę produktów ułatwiających rozwój i bieżące finansowanie działalności niemal każdego przedsiębiorstwa – od małego start-upu po firmę z długą historią. Właściciel rozwijającej się apteki również może skorzystać ze wsparcia finansowego: kredytu inwestycyjnego lub obrotowego, pożyczki, leasingu, a także pomocy ze strony inkubatorów przedsiębiorczości, akceleratorów biznesu czy funduszy unijnych.

Chcąc dobrze dopasować ofertę rynkową do własnych potrzeb, warto poznać wady i zalety dostępnych instrumentów finansowych.

Inkubatory biznesu

Inkubatory to instytucje, których celem jest wspieranie przedsiębiorczości. Powinny być pierwszym miejscem wyboru początkującego przedsiębiorcy. Ich usługi to przede wszystkim know-how w tworzeniu biznesplanów czy rozmowach z inwestorami i szeroko pojęta pomoc prawna. Niektóre inkubatory oferują również przestrzenie biurowe czy produkcyjne. To w inkubatorach biznesu można dopracować pomysł na biznes, tak aby później w ogóle mieć pojęcie o pozyskiwaniu kapitału i o tym, jak mądrze go wydatkować.

Przede wszystkim trzeba jednak pamiętać, że każdy inkubator jest inny i już to wystarczy, żeby początkująca apteka znalazła w nich ofertę odpowiednią dla siebie. Działania inkubatorów są bardzo wyspecjalizowane i odnoszą się bezpośrednio do wspierania i rozwoju nowych przedsiębiorstw. W przypadku inkubatorów szczególny nacisk kładzie się na pomoc skierowaną do firm o charakterze innowacyjnym. W przypadku aptek innowacje mają kluczowe znaczenie, zwłaszcza w kontakcie z pacjentami, którzy coraz częściej wybierają placówki nowoczesne i dobrze przystosowane do ich
potrzeb.

Co może stanowić innowację w aptece? Wdrożenie otwartych stanowisk obsługi czy samoobsługi lub nowszego systemu elektronicznych zamówień. Przykładem dobrych wzorców wprowadzanych przez apteki są także mechanizmy i metody trwałego wiązania apteki z pacjentem, kierując się zasadą, że jeżeli pacjent kupowałby tylko w jednej aptece – miałby gwarancję bezpiecznego leczenia.

Wsparcie oferowane firmom jest świadczone w początkowej fazie ich istnienia i w zależności od statutu organizacji może trwać od około roku do kilku lat.

Obserwując rynek, można zauważyć, że obecnie coraz więcej osób planujących prowadzenie własnej działalności gospodarczej rozważa jej rozpoczęcie w inkubatorze przedsiębiorczości. Skłania ich do tego m.in. fakt, że kontynuowanie działalności w inkubatorze znacznie zwiększa współczynnik „przeżywalności” firm, co potwierdzają liczne badania. Dlatego też, gdy sfera realna gospodarki coraz bardziej odczuwa konsekwencje światowego kryzysu, tak wiele przedsiębiorstw poszukuje dodatkowych zabezpieczeń, by utrzymać się na konkurencyjnym rynku. Inkubatory przedsiębiorczości są właśnie jednym z możliwych rozwiązań, które wspomagają zarówno nowo powstające, jak i już prowadzące działalność gospodarczą podmioty.

Kredyty i pożyczki

Kredyty, jak i pożyczki to nadal najpopularniejsza forma finansowania działaności firm. Dzięki nim wiele małych i średnich przedsiębiorstw może utrzymywać płynność finansową i pokrywać koszty inwestycji. Instrument ten nie wymaga szerszego omówienia, warto jednak zwrócić uwagę, że instytucje finansowe oferują preferencyjne kredyty wybranym grupom zawodowym lub osobom posiadającym specjalne licencje zawodowe, m.in. adwokatom, sędziom czy architektom. W gronie uprzywilejowanych klientów banków są także przedstawiciele środowiska lekarskiego i farmaceutycznego.

Pozostałe 71% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 83/2020

Czy możliwa jest produkcja bezpiecznych leków przez automaty?

Na przestrzeni ostatnich dekad produkcja leków zmieniła się nie do poznania. To, co kiedyś wymagało obecności człowieka, dziś bardzo często nadzorowane jest przez systemy. W dobie cyfryzacji nasze zaufanie do rozwiązań informatycznych rośnie, jednak czy możemy tak bezkrytycznie oddać sterowanie procesami farmaceutycznymi w ręce automatyki? Przecież systemy komputerowe tworzone są przez ludzi i mogą zawierać także błędy, które ważą na poprawności działania. Konieczne jest więc zapewnienie najwyższej jakości i wprowadzenie zabezpieczeń, które pozwolą szybko zidentyfikować potencjalne problemy i uchronić pacjentów przed niepożądanymi działaniami wadliwych produktów leczniczych.

Czytaj więcej

Siarka w recepturze aptecznej

BIKA_83_37.jpg

Znana od lat i szeroko wykorzystywana w przemyśle siarka jest pierwiastkiem, który ma także szereg właściwości leczniczych. Stąd bierze się jej wieloletnie zastosowanie w medycynie oraz farmacji jako składnik leków recepturowych.

Czytaj więcej

Nocne czuwanie w aptece

BIKA_83_34.jpg

Przepisy zawarte w ust. 1 i ust. 2 art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne regulują kwestie sprawowania przez apteki obowiązku pełnienia dyżurów. Zgodnie z tym zapisem rozkład pracy aptek na danym terenie określa w drodze uchwały właściwa rada powiatu po zasięgnięciu opinii prezydentów miast, burmistrzów czy wójtów, a także samorządu aptekarskiego. Istotne jest to, że rozkład pracy aptek powinien zostać dostosowany do potrzeb ludności na danym terenie również w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama