Antybiotyki i chemioterapeutyki stosowane w leczeniu chorób zakaźnych są niewątpliwie wielkim osiągnięciem medycyny. Nieprawidłowe korzystanie z tych leków spowodowało jednak wymknięcie się wielu drobnoustrojów spod kontroli człowieka. Wobec zagrożenia nadejściem tzw. ery postantybiotykowej pracownicy służby zdrowia powinni podejmować interwencje w kierunku racjonalizacji stosowania leków przeciwdrobnoustrojowych.

Lekooporność może być pierwotnym zjawiskiem polegającym na niewrażliwości danego drobnoustroju z powodu braku receptora/punktu uchwytu działania dla danego środka. Współczesnym problemem dla systemu opieki zdrowotnej jest lekooporność nabyta jako zanik wrażliwości drobnoustrojów wobec uprzednio skutecznego leku przeciwdrobnoustrojowego. Zjawisko to występuje w przypadku chorób zakaźnych o różnej etiologii (bakteryjnej, wirusowej, grzybiczej oraz pierwotniakowej), z których obecnie największe zagrożenie dla ludzkości stanowią zakażenia bakteryjne. Lekooporność drobnoustrojów skutkuje utrudnieniem procesu leczenia, a w konsekwencji wydłużeniem czasu trwania choroby i/lub zwiększoną śmiertelnością.

Lekooporność może rozwinąć się na jednym lub wielu etapach, w których cząsteczka leku dociera do patogenu i wchodzi z nim w interakcję. Może powstać w wyniku:

  • zmniejszonego dostępu do wnętrza patogenu,
  • zwiększonego usuwania leku z wnętrza patogenu,
  • enzymatycznej inaktywacji leku przez patogen,
  • modyfikacji białek patogenu, które przekształcają prolek do aktywnego metabolitu,
  • modyfikacji punktu uchwytu działania leku,
  • wykształcenia alternatywnych szlaków metabolicznych wobec tych hamowanych przez lek.

Mechanizmy nabywania lekooporności przez drobnoustroje obejmują występowanie spontanicznych mutacji genetycznych lub transfer genów kodujących oporność pomiędzy patogenami.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Homeopathy: definition, working and effectiveness

BIKA_77_56.jpg

Enthusiasts can call homeopathy a treatment, skeptics – illussion of a treatment, which acts like placebo. But still, this is complementary or alternative medicine (CAM), which is different from Western medicine.

Czytaj więcej

Rozpuszczalniki w recepturze

BIKA_77_35.jpg

Płynne postaci leku stanowią sporą część leków recepturowych sporządzanych w aptece. Roztwory, krople czy mikstury, choć z pozoru nieskomplikowane, mogą niekiedy nastręczać trudności, zwłaszcza gdy osoba wykonująca lek nie dysponuje dostateczną wiedzą na temat stosowanych rozpuszczalników i ich właściwości.

Czytaj więcej

Szkolenie wewnętrzne pracowników

BIKA_77_29.jpg

Szkolenia są nieodłącznym elementem pracy zawodowej personelu fachowego aptek. Dostępne są w różnym formacie – jako kursy bezpośrednie, online czy też wewnętrzne, prowadzone przez kierownika apteki lub inną osobę wyznaczoną przez pracodawcę. Aptekarze podlegają ustawowemu obowiązkowi kształcenia ustawicznego, a w kolejnych okresach szkoleniowych zdobywają punkty. Zakończone, potwierdzone przez właściwą izbę aptekarską okresy rozliczeniowe są dodatkowym atutem w staraniu się o stanowisko kierownika apteki.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama