Przepisy zawarte w ust. 1 i ust. 2 art. 94 ustawy Prawo farmaceutyczne regulują kwestie sprawowania przez apteki obowiązku pełnienia dyżurów. Zgodnie z tym zapisem rozkład pracy aptek na danym terenie określa w drodze uchwały właściwa rada powiatu po zasięgnięciu opinii prezydentów miast, burmistrzów czy wójtów, a także samorządu aptekarskiego. Istotne jest to, że rozkład pracy aptek powinien zostać dostosowany do potrzeb ludności na danym terenie również w porze nocnej oraz w dni wolne od pracy.

Nakaz ten nie jest jednak w żaden sposób rekompensowany aptekom. Dla większości placówek pełnienie dyżuru wiąże się z ponoszeniem ogromnych kosztów. W związku z tym, coraz więcej właścicieli aptek sprzeciwia się odgórnie narzuconym harmonogramom i buntuje przeciw obowiązkowemu pełnieniu dyżurów. Jak rozwiązać ten spór tak, aby nie ucierpiał na tym pacjent, a farmaceuci mogli zgodnie z etyką i własnym interesem pełnić swoje obowiązki?

Rady powiatów narzucają godziny otwarcia aptek

Harmonogram pracy aptek jest określany poprzez uchwałę rady powiatu. Powinien on być dostosowany do potrzeb lokalnej społeczności i powstać w porozumieniu z burmistrzami, wójtami i prezydentami miast wchodzącymi w skład powiatu. Swoją opinię na temat harmonogramu powinna wyrazić również właściwa Okręgowa Izba Aptekarska, która ma informacje na temat zatrudnianego w aptekach personelu i możliwości pełnienia dyżurów przez każdą z nich. Jednak rada powiatu w żaden sposób nie musi się ustosunkowywać do opinii innych organów, stąd narzuca ona obowiązek dyżurowania również tym aptekom, w których zatrudnionych jest jeden bądź dwóch farmaceutów. Praca świadczona przez nich w porze nocnej i w dni świąteczne wymaga wykonywania obowiązków przez znacznie dłuższy czas, niż jest to przewidziane w Kodeksie pracy. Przekłada się to bezpośrednio na jakość świadczonych usług, bezpieczeństwo pacjenta oraz zdrowie pracownika.

Pozostałe 72% artykułu dostępne jest dla zalogowanych użytkowników serwisu.

Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę Kup dostęp do artykułu

Zobacz również

Tekst otwarty Tylko on-line nr 83/2020

Czy możliwa jest produkcja bezpiecznych leków przez automaty?

Na przestrzeni ostatnich dekad produkcja leków zmieniła się nie do poznania. To, co kiedyś wymagało obecności człowieka, dziś bardzo często nadzorowane jest przez systemy. W dobie cyfryzacji nasze zaufanie do rozwiązań informatycznych rośnie, jednak czy możemy tak bezkrytycznie oddać sterowanie procesami farmaceutycznymi w ręce automatyki? Przecież systemy komputerowe tworzone są przez ludzi i mogą zawierać także błędy, które ważą na poprawności działania. Konieczne jest więc zapewnienie najwyższej jakości i wprowadzenie zabezpieczeń, które pozwolą szybko zidentyfikować potencjalne problemy i uchronić pacjentów przed niepożądanymi działaniami wadliwych produktów leczniczych.

Czytaj więcej

Siarka w recepturze aptecznej

BIKA_83_37.jpg

Znana od lat i szeroko wykorzystywana w przemyśle siarka jest pierwiastkiem, który ma także szereg właściwości leczniczych. Stąd bierze się jej wieloletnie zastosowanie w medycynie oraz farmacji jako składnik leków recepturowych.

Czytaj więcej

Autopsja rynku aptecznego w Polsce

BIKA_83_26.jpg

W 2019 r. w Polsce zamknięto łącznie 1018 aptek i punktów aptecznych. W większości były to placówki indywidualne, prowadzone przez farmaceutów i techników farmaceutycznych. Do głównych przyczyn ich likwidacji z pewnością należy zaliczyć rosnące koszty związane z prowadzeniem placówki, a także spadek marż na leki refundowane przy ciągłym wzroście ich sprzedaży.

Czytaj więcej

Przejdź do

Partnerzy

Reklama