Why do we search for herbs? Simply because of their scent, flavour or therapeutic properties. Herbs are natural affordable diet supplementary and they are believed to be always safe, which means they have less side effects than pure drugs. We use herbs to maintain or improve our health.

Herbs have always been in medicine, but modern trends in the pharamceutical development, especially in the Western world, try to convince customers that turning into herbal drugs is better, healthier and more ecological than taking the prescription drugs. It makes the herbal drugs very attractive to the consumer nowadays.

Udoubtedly, herbal remedies relieve the symptoms of many different human diseases.

1. Cold symptoms

In cold symptoms, the cure which may help are thyme and tumeric. They are both packed with antioxidants to help you also get on the road of wellness. Both thyme and tumeric prevent form inflammatory either.

Thyme have been employed throughout the centuries, to relieve chest and respiratory disorders, coughs, colds, and bronchitis. The herb is antibacterial, antifungal and spasmolytic, so it fights agents that cause bronchitis and helps to quell a spasmodic cough. It is also a first-rate expectorant, aiding the body to eliminate accumulated mucus. There are no known negative interactions with thyme and any drugs, and there are no contraindications for use of thyme during pregnancy or lactation. In herbal cough syrups and cough drops, you will typically find natural thyme extract.

Turmeric is a spice that comes from the turmeric plant, which is commonly used in Asian curry and it is recognisable becaouse of its yellow colour (curcumin). But the turmeric root is also used widely to make medicine. As treatment in cold it is used as a powder or root chunks added to hot water with squeezed lemon juice and fresh ginger chunks. Effectivness of turmeric using is one of the most rated in herbal medicine. Turmeric has possible effect for hay fever, through Crohn`s disease to decrease the high cholesterol and help in depression. Turmeric in amounts tested for health purposes is generally considered safe when taken by mouth or applied to the skin.

Dostęp możliwy dla zalogowanych użytkowników serwisu. Jeśli posiadasz aktywną prenumeratę przejdź do LOGOWANIA. Jeśli nie jesteś jeszcze naszym Czytelnikiem wybierz najkorzystniejszy WARIANT PRENUMERATY.

Zaloguj Zamów prenumeratę

Zobacz również

Homeopathy: definition, working and effectiveness

BIKA_77_56.jpg

Enthusiasts can call homeopathy a treatment, skeptics – illussion of a treatment, which acts like placebo. But still, this is complementary or alternative medicine (CAM), which is different from Western medicine.

Czytaj więcej

Rozpuszczalniki w recepturze

BIKA_77_35.jpg

Płynne postaci leku stanowią sporą część leków recepturowych sporządzanych w aptece. Roztwory, krople czy mikstury, choć z pozoru nieskomplikowane, mogą niekiedy nastręczać trudności, zwłaszcza gdy osoba wykonująca lek nie dysponuje dostateczną wiedzą na temat stosowanych rozpuszczalników i ich właściwości.

Czytaj więcej

Szkolenie wewnętrzne pracowników

BIKA_77_29.jpg

Szkolenia są nieodłącznym elementem pracy zawodowej personelu fachowego aptek. Dostępne są w różnym formacie – jako kursy bezpośrednie, online czy też wewnętrzne, prowadzone przez kierownika apteki lub inną osobę wyznaczoną przez pracodawcę. Aptekarze podlegają ustawowemu obowiązkowi kształcenia ustawicznego, a w kolejnych okresach szkoleniowych zdobywają punkty. Zakończone, potwierdzone przez właściwą izbę aptekarską okresy rozliczeniowe są dodatkowym atutem w staraniu się o stanowisko kierownika apteki.

Czytaj więcej

Numer bieżący

Przejdź do

Partnerzy

Reklama